در ورشکستگی – دراعاده اعتبار

0

 

در ورشکستگی – دراعاده اعتبار

ماده 561 – هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملاً بپردازد حقا اعاده اعتبار مي نمايد.

ماده 562 – طلبكارها نمي توانند از جهت تاخيري كه در ادای طلب آنها شده است براي بيش از پنج سال مطالبات متفرعات و خسارات نمايند و در هر حال متفرعاتي كه مطالبه مي شود در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب شد.

ماده 563 – براي آن كه شريك ضامن يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند بايد ثابت نمايد كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت را پرداخته است ولو اين كه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقي مخصوصي وجود داشته باشد.

ماده 564 – در صورتي كه يك يا چند نفراز طلبكارها مفقودالاثر يا غايب بوده يا اين كه از دريافت وجه امتناع نمايند تاجر ورشكسته بايد وجوهي را كه به آنها مديون است به اطلاع مدعي العموم در صندوق عدليه بسپارد و همين كه تاجر معلوم كرد اين وجوه را سپرده است براي الذمه محسوب است .

ماده 565 – تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاريخ اعلان ورشكستگي مي توانند اعتبارخود را اعاده نمايند :

1 – تاجر ورشكسته كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوهي را كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد ، اين ترتيب در مورد شريك شركت ورشكسته كه شخصاً تحصيل قرارداد ارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت مي شود.

2 – تاجر ورشكسته كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده يا به اعاده اعتبار او رضايت داده اند.

ماده 566 – عرضحال اعاده اعتبار بايد به انضمام اسناد مثبته آن به مدعي العموم حوزه ابتدایی داده شود كه اعلان ورشكستگي درآن حوزه واقع شده است .

ماده 567 – سواد اين عرضحال در مدت يك ماه در اطاق جلسه محكمه ابتدایی و همچنين در اداره مدعي العموم بدايت الصاق و اعلان مي‌شود به علاوه دفتردار محكمه بايد عرضحال مزبور را به كليه طلبكارهایی كه مطالبات آنها درحين تصفيه عمل تاجر ورشكسته يا بعد از آن تصديق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و562 كاملاً دريافت نكرده اند به وسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد.

ماده 568 – هرطلبكاري كه مطابق مقررات مواد 561 و562 طلب خود را كاملاً دريافت نكرده مي تواند در مدت يك ماه از تاريخ اعلام مذكور در ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض كند.

ماده 569 – اعتراض به وسيله اظهارنامه كه به ضميمه اسناد مثبته به دفتر محكمه بدايت داده مي شود به عمل مي آيد. طلبكار معترض مي‌تواند به موجب عرضحال درحين رسيدگي به دعوي اعاده اعتبار به طور شخص ثالث ورود كند.

ماده 570 – پس از انقضاي موعد نتيجه تحقيقاتي كه به توسط مدعي العموم به عمل آمده است به انضمام عرايض اعتراض به رئيس محكمه داده مي شود رئيس مزبور در صورت لزوم مدعي و معترضين را به جلسه خصوصي محكمه احضار مي كند.

ماده 571 – در مورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك را سنجيده در صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار مي دهد و در مورد ماده 565 محكمه اوضاع و احوال را سنجيده به طوري كه مقتضي عدل و انصاف بداند حكم مي دهد و در هرصورت حكم بايد در جلسه علني صادر گردد.

ماده 572 – مدعي اعاده اعتبار و همچنين مدعي عمومي و طلبكارهاي معترض مي توانند در ظرف ده روز از تاريخ اعلام حكم به وسيله مكتوب سفارشي از حكمي كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استيناف بخواهند ، محكمه استيناف پس از رسيدگي برحسب مقررات ماده 571 حكم صادر مي كند.

ماده 573 – اگرعرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجديد ممكن نيست مگر پس از انقضاي شش ماه .

ماده 754 – اگرعرضحال قبول شود حكمي كه صادر مي گردد در دفترمخصوصي كه در محكمه بدايت محل اقامت تاجر براي اين كار مقرر است ثبت خواهد شد اگر محل اقامت تاجردر حوزه محكمه كه حكم مي دهد نباشد در ستون ملاحظات دفترثبت اسامي ورشكستگان كه در دایره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب قرمز به حكم مزبور اشاره مي شود.

ماده 575 – ورشكسته به تقلب و هم چنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري ياخيانت در امانت محكوم شده اند مادامي كه ازجنبه جزایی اعاده حيثيت نكرده اند نمي توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *