اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

در مرور زمان – در كليات

0

 

در مرور زمان

باب يازدهم – در مرور زمان

فصل اول – در كليات


ماده 731 –
مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوي شنيده نمي‌شود.
ماده 732 – دادگاه در صورتي مي‌تواند به استناد مرور زمان دعوي را رد كند كه از اين جهت صريحاً ايراد شده باشد.
ماده 733 – كساني كه عدم استناد به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبيل بستانكار و ضامن مي‌توانند وارد دعوي شده به مرور زمان استناد نمايند.
ماده 734 – اگر دعوي نسبت به ملكي اقامه شود اشخاصي كه در آن ملك ذينفع هستند يا حقي دارند و متضرر مي‌شوند مي‌توانند وارد دعوي شده به استناد مرور زمان ايراد نمايند هر چند صاحب ملك ايراد نكرده باشد.
ماده 735 – مرور زمان هر چند حق اقامه دعوي را ساقط مي‌كند ليكن اگر مديون طلب داين را داده باشد نمي‌تواند به استناد اينكه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را كه داده است مطالبه نمايد.
ماده 736 – اموري كه در تاريخ اجراي اين قانون مشمول مرور زمان نشده از حيث مدت مرور زمان تابع اين قانون است.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *