اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

در مرور زمان – در تصرف

0

در مرور زمان

مبحث سوم – در تصرف


ماده 745 –
تصرف اعم است از اين كه بالمباشره باشد يا به واسطه مانند تصرف قيم و وكيل و مباشر.
ماده 746 – تصرفي كه موجب مرور زمان مي‌شود تصرفي است كه به عنوان مالكيت باشد و تصرفي كسي كه به عنوان غير متصرف است مثل مباشر و مالك منافع و وصي و وكيل و امانت دار و مأذون از طرف مالك منشأ مرور زمان براي آن كس نمي‌شود.
ماده 747 – كسي كه متصرف است تصرف او به عنوان مالكيت شناخته مي‌شود وليكن اگر ثابت شود كه شروع به تصرف از طرف غير بوده است متصرف غير شناخته خواهد شد مگر اين كه متصرف ثابت كند كه عنوان تصرف او تغيير كرده و به عنوان مالكيت متصرف شده است.
ماده 748 – هر گاه عنوان تصرف شخصي كه به عنوان غير متصرف است تغيير يابد آن شخص از موقع تغيير عنوان مي‌تواند از حق مرور زمان استفاده نمايد اعم از اين كه تغيير عنوان به واسطه انتقال ملك از طرف شخص ثالثي كه مدعي مالكيت بوده به متصرف باشد و يا اين كه متصرف مدعي مالكيت شود و مالك اولي در رد مقابل او سكوت نمايد و اين تغيير عنوان بايد به وسيله اخطار به مالك اولي و يا به وسيله عمليات و تغيير سبك متصرف محرز شود مثل اين كه اجاره مالك را به ادعای مالكيت ندهد يا به دعوي مالكيت ملك را رد ننمايد و صرف اراده تملك موجب تغيير عنوان و استفاده از مرور زمان نيست.
ماده 749 – تصرفي كه به واسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نمي‌شود ولي پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آن زمان شروع مي‌شود.
ماده 750 – متصرف فعلي مي‌تواند مدت تصرف مورث يا هر كس كه ملك را از او تلقي كرده ضميمه تصرف خود نموده مدت زمان را تكميل نمايد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *