در مرور زمان – در انقطاع مرور زمان

0

 

در مرور زمان

فصل چهارم – در انقطاع مرور زمان


ماده 759 –
انقطاع مرور زمان حقيقي است يا قانوني.
ماده 760 – انقطاع حقيقي در صورتي است كه ملك از تصرف متصرف در مدتي زائد از يك سال خارج شده باشد اعم از اين كه مالك اصلي از يد او خارج كرده يا ديگري ولي اگر متصرف در ظرف يك سال ملك را استرداد كرد يا اقامه دعوي تصرف عدواني نمود و حكم بر نفع او ولو در ظرف بيش از يك سال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.
ماده 761 – انقطاع قانوني در موارد زير است :
1 – هر گاه كسي كه مرور زمان بر عليه او جريان دارد به واسطه دادخواست يا اظهاريه قانوني حق خود را مطالبه نمايد.
2 – در صورتي كه مديون در دادگاه يا در سندي كه به امضای او است اقرار به دين نمايد يا متصرف در دادگاه يا سندي كه به امضاء او است به مالكيت صاحب ملك اقرار كند.
ماده 762 – در موارد زير انقطاع مرور زمان بي‌اثر است :
1 – در صورتي كه دادخواست به واسطه نداشتن شرايط قانوني يا به جهت ديگري باطل يا مردود شود.
2 – در صورتي كه مدعي دعواي خود را استرداد كند.
3 – در صورتي كه دعواي مدعي به جهتي از جهات قانوني مردود يا ساقط شود.
4 – در صورتي كه دادخواست به دادگاه غير صالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعي عدم صلاحيت در دادگاه صلاحيت دار دعوي اقامه نشود.
ماده 763 – اگر متصرف فعلي تصرف سابق خود را ثابت كند تصرف او مستمر محسوب است مگر اين كه انقطاع تصرف در بين ثابت شود.
ماده 764 – در صورتي كه مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جديد بعد از انقطاع در مورد مرور زمان بيست ساله سه سال و در مرور زمان ده ساله دو سال و در مرور زمان سه ساله يك سال و در مرور زمان يك ساله شش ماه علاوه بر بقيه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولي در هر صورت مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان معين براي هر يك از نوع دعاوي نمي‌شود.
ماده 765 – مرور زمان بيش از يك دفعه منقطع نمي‌گردد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *