اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

در طرق فوق‌العاده شکایت از احکام – احكام و قرارهاي قابل فرجام

0

 

در طرق فوق‌العاده شکایت از احکام

فصل اول – در فرجام

مبحث اول – احكام و قرارهاي قابل فرجام


ماده 521 –
احكام زير قابل رسيدگي فرجامي است :
1 – احكام دادگاه‌هاي استان.
2 – احكامي كه دادگاه‌هاي شهرستان در رسيدگي پژوهشي مي دهند.
3 – احكام قابل پژوهش دادگاه‌هاي شهرستان كه به واسطه انقضای مهلت پژوهشي قطعي شده اند. (اصلاحي مصوب 9/9/1349).
4 – حكم ابطال رأي داور در دعاوي كه حكم دادگاه راجع به اصل آن قابل فرجام است. (الحاقي مصوب 9/9/1349).
ماده 522 – احكام زير قابل رسيدگي فرجامي نيست.
1 – احكام صادره در دعاوي كه بهاي خواسته آن از دويست هزار ريال بيشتر نباشد.
2 – حكم مستند به اقرار قاطع دعوي در دادگاه.
3 – حكم مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنها را قاطع دعوي قرار داده باشند.
4 – در صورتي كه طرفين كتباً حق شكايت فرجامي خود را ساقط كرده باشند.
5 – حكم قبول يا رد اعسار.
6 – احكامي كه ضمن رسيدگي يا بعد از رسيدگي به دعاوي نسبت به متفرعات آن صادر مي شود در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي غير قابل فرجام باشد. (اصلاحي مصوب 9/9/1349).
ماده 523 – هيچ قراري به تنهايي قابل رسيدگي فرجامي نيست مگر آنچه را كه قانون صريحاً اجازه داده باشد – اين امر مانع نخواهد بود از اين كه ضمن درخواست رسيدگي فرجامي از حكم نسبت به قرارهايي كه از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.
ماده 524 – قرارهاي زير در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل فرجام باشد به تنهايي قابل فرجام است.
1 – قرار ابطال دادخواست يا رد آن در صورتي كه از دادگاه صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوي يا سقوط شكايت پژوهش.
3 – قرار عدم اهليت يكي از اصحاب دعوي.
4 – قرار رد دعوي يا قرار عدم استماع آن.
5 – قرار رد درخواست ابطال رأي داور.
6 – قرار اتيان سوگند. (اصلاحي مصوب 9/9/1349).
ماده 525 – قرارهاي مذكور در ماده فوق در صورتي قابل رسيدگي فرجامي است كه در مرحله پژوهش صادر شده باشد خواه مستقلاً و خواه در پيرو قراري كه در مرحله نخستين صادر شده است. (اصلاحي مصوب 1/5/1334).

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *