در اموال – مالكيت مافي‌الذمه‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود معاملات و الزامات – در عقود و تعهدات به طور کلی – در سقوط تعهدات

مالكيت مافي‌الذمه‌

ماده 300 – اگر مديون‌، مالك مافي‌الذمة خود گردد ذمه او بري مي‌شود مثل اين كه اگر كسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث‌، دين او به نسبت سهم‌الارث ساقط مي‌شود.

1-   براي تحقق مالکيت مافي الذمه دو شرط اصلي ضروري است:1)اتحاد دو وصف طلبکار و بدهکار در يک شخص 2)جمع آمدن دو وصف در يک دارايي. رک. نظريه عمومي تعهدات، ش297.

2-   ممکن است سبب ادغام دين و طلب قرارداد باشد. مانند اين که طلبکاري بدهي مديون را به او ببخشد (ماده 806 ق.م.) که در اين صورت متهب طلبکار خويش مي شود و ارکان طلب در هم مي ريزد. رک. نظريه عمومي تعهدات، ش292.

3-   در موردي که وارثي از مورث خود طلبکار است(فرض عکس ماده 300 ق.م) پس از فوت مورث، وارث، طلبکار از ترکه مي شود نه از خود و به همين جهت به ارث مالکيت مافي الذمه رخ نمي دهد و طلب در اثر پرداخت دين از ترکه ساقط مي شود. براي ديدن نظر مخالف: سقوط تعهدات، ش 142، ص112.

4-   اگر مضمون له مورث ضامن باشد و بميرد، ضامن مالک مافي الذمه خود مي شود. ولي، سقوط دين وارث مانع از رجوع او به مديون اصلي نيست، زيرا زوال تعهد بي عوض نبوده و در حکم پرداخت دين از سوي ضامن است.

5-   در صورتي که مديون اصلي(مضمون عنه) مالک مافي الذمه خود شود، هرچند سقوط دين او معوض است، باعث سقوط تعهد ضامن مي شود و حق رجوع طلبکار را به او از بين مي برد.

6-   در مورد غاصبان، هرگاه کسي که مال در دست او تلف شده است مالک ما في الذمه خود شود، حق رجوع به غاصبان ديگر را ندارد.ولي، هرگاه اتحاد ذمه و طلب نسبت به يکي از غاصبان مسؤول صورت پذيرد، او حق رجوع به غاصبي که مال در يد او تلف شده يا يکي از غاصبان بعد از خود را دارد(ماده318 ق.م.) .

7-   در فرضي که متضامنان در عرض هم باشند، تحقق مالکيت مافي الذمه نسبت به هر کدام مانند اين است که او دين را پرداخته باشد. پس، در توزيع نهايي مسؤوليت، مالک مافي الذمه مي تواند براي آنچه بيش از سهم او است به ديگران رجوع کند. در نتيجه، سقوط تعهد هر يک از مسؤولان تنها به اندازه سهم او از مسؤوليت ديگران مي کاهد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.