در اموال – در خيار تأخير ثمن‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود و معاملات و الزامات – در عقود معینه مختلفه – در بیع – در خیارات و احکام راجعه به آن – در خيارات‌

چهارم‌ – در خيار تأخير ثمن‌

ماده 402 – هرگاه مبيع‌، عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه‌ ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين‌، اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري‌ نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع‌، مختار در فسخ ‌معامله مي‌شود.

1-   هرگاه خريدار پس از گذشتن سه روز و پيش از اعمال خيار ثمن را بپردازد، اختلاف شده است که آيا خيار فسخ با از دست دادن مبناي خود (رفع ضرر از بايع) ساقط مي شود يا هم چنان باقي است؟ براي ديدن نظري که سقوط خيار را تقويت مي کند.

ماده 403 – اگر بايع به نحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم‌ گردد كه مقصود، التزام به بيع بوده ‌است خيار او ساقط خواهد شد.

1-   خيار تاخير ثمن از حقوق فروشنده است و مي تواند از آن به طور ضمني يا صريح صرف نظر کند. ماده 403 ق.م. يکي از موارد شايع انصراف ضمني را بيان کرده است و دادرس در هر مورد خاص درباره آن تصميم مي گيرد.

2-   خيار تاخير ثمن فوري نيست، ولي مسکوت گذاردن آن براي مدت طولاني ممکن است نشانه انصراف ضمني فروشنده تلقي شود.

ماده 404 – هرگاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع‌، تمام مبيع را تسليم ‌مشتري كند يا مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع ‌اختيار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانياً بنحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.

ماده 405 – اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن ‌امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت‌.

ماده 406 – خيار تأخير، مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت‌تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي‌باشد.

ماده 407 – تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمي‌كند.

ماده 408 – اگر مشتري براي ثمن‌، ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله‌، خيار تأخير ساقط مي‌شود.

1-   دادن ضامن در حکم پرداخت است، مشروط بر اين که بدون قيد و شرط و مفيد نقل ذمه باشد. ضمان تضامني در حکم وثيقه است و باعث سقوط خيار فروشنده نمي شود .

2-   پس از حواله (قبول محال عليه و رضاي محتال) طلب بايع از بابت ثمن به محتال انتقال مي يابد و در حکم وصول ثمن است.

ماده 409 – هرگاه مبيع از چيزهايي باشد كه در كمتر از سه روز، فاسد و يا كم ‌قيمت مي‌شود ابتداي خيار از زماني است كه مبيع مشرف به ‌فساد يا كسر قيمت مي‌گردد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *