اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

توافق نامه ارائه خدمات اسكان

0

توافق نامه ارائه خدمات اسكان

موضوع توافقنامه:
عبارت است از ارائه خدمات اسكان و پذيرايي ميهمانان داخلي و خارجي بهره¬ور در هر يك از هتلها و مراكز اقامتي تابعه سازمان حسب تقاضاي بهره¬ور و براساس شرايط و مفاد اين توافقنامه.

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *