اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

تمدید قرارداد

0

تمدید قرارداد

براساس بند 15 کمیسیون معاملات مورخ ………………… قرارداد شماره 1862 به شرح زیر تمدید می گردد .

  • مدت تمدید قرارداد

این تمدید نامه از تاریخ ……………………. به مدت شش ماه تعیین می گردد .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *