اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

تقسیم سود شرکتهای تضامنی

0

منافع در شركت تضامنی به نسبت سهم الشركه بین شركا تقسیم می شود مگر آنكه شركتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیكن تادیه هر نوع منفعت به شركا تا زمانی كه كمبود سهم الشركه شركا به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود(مستفاد از مواد ١١٩ و ١٣٢ ق.ت).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *