تعرفه دستمزد کارشناسان – کارفرمایان و پیمانکاران

0

تعرفه دستمزد کارشناسان

 تعرفه دستمزد کارشناسی برای رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران

3- دستمزد کارشناسی تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد :
ماده 53 – دستمزد موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد :
1- برای قراردادهایی که مبلغ ابلاغ شده آنها تا یکصد میلیون ریال باشد ، مقطوعاً 000/750 ریال.
2- برای قراردادهایی که مبلغ ابلاغ شده آنها از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد ، نسبت به مازاد ، یک و نیم در هزار.
3- برای قراردادهایی که مبلغ ابلاغ شده آنها از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال باشد ، نیم در هزار نسبت به مازاد.
4- برای قراردادهایی که مبلغ ابلاغ شده آنها از پنج میلیارد ریال بیشتر باشد نیم در هزار نسبت به مازاد تا حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال.
ماده 54 – دستمزد کارشناسی تعیین میزان خسارت وارده :
دستمزد تعیین میزان خسارت وارده از عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد تا مبلغ بیست میلیون ریال ، مقطوعاً 000/500 ریال و از بیست میلیون ریال به بالا ، نسبت به مازاد دو در هزار تا حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مترجمان رسمی – کارشناسان رسمی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

instagram fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *