تعرفه دستمزد کارشناسان – دستمزد کارشناسی نقشه برداری

0

 

تعرفه دستمزد کارشناسان – دستمزد کارشناسی نقشه برداری

 

ماده44- پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوايي
1- پیاده کردن هر پلاک ثبتی در داخل مناطق شهری که گذربندی‌های موجود منطقه در نقشه هوايي مشخص باشد تا مساحت 1000 متر مربع مقطوعاً مبلغ 450000 ریال (چهارصد و پنجاه هزار ریال) برای مساحت بیش از هزار متر مربع نسبت به مازاد هر مترمربع 60 ریال (شصت ریال) تا حداکثر 000/000/10 ریال.
2- پیاده کردن هر پلاک ثبتی در مناطقی که گذربندی‌ها در نقشه‌های هوايي مشخص نباشد تا مساحت 1000 مترمربع مقطوعاً مبلغ 000/600 ریال (ششصد هزار ریال) و از 1000 متر مربع نسبت به مازاد هر متر مربع 100 (یک صد) ریال تا حداکثر مبلغ 000/000/10 ریال.
ماده45- نقشه برداری اراضی به مقیاس : 500/1
1- نقشه برداری در اراضی دشت و کم عارضه با منحنی میزان 25 سانتیمتر تا یک هکتار مقطوعاً 000/500 ریال (پانصد هزار ریال) و برای هر هکتار اضافه بعدی تا پنج هکتار 000/120 ریال (یک صد و بیست هزار ریال) و از 5 هکتار به بالا نسبت به مازاد ، هر هکتار 000/60 ریال (شصت هزار ریال) تا حداکثر مبلغ 10000000ریال.
2- در نقشه برداری از اراضی تپه ماهور و عوارض متوسط با منحنی میزان 50 سانتیمتر ، پنجاه درصد و از اراضی پر عارضه و مناطق کوهستانی با نقاط ارتفاعی و برداشت عوارض با منحنی میزان حداقل 2 متر ، صد در صد به ارقام فوق اضافه می‌شود.
3- دستمزد نقشه برداری بدون برداشت منحنی میزان (مسطحاتی) پنجاه درصد ارقام فوق می‌باشد.
ماده46- دستمزد نقشه برداری از اراضی بیش از یک هکتار در مقیاس‌های 1000/1 و 2000/1 با مشخصات فوق به ترتیب هرکدام 20% و 40% از تعرفه‌های بند فوق کمتر خواهد بود.
تبصره – در مناطق جنگلی و باغات به علت محدودیت دید 30% به ارقام مواد 42 و43 و 44 اضافه می‌گردد.
ماده47- برداشت و تهیه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاکی :
– تا میزان هزار متر مکعب 000/250 ریال مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب 50 ریال حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.
ماده48- تفسیر عکس‌های هوايي
تفسیر عکس هوايي برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت آن از روی عکس‌های هوايي سنوات مختلف برای یک سند مقطوعاً 000/500 (پانصد هزار) ریال.
تبصره1- در صورتی که پلاک متعدد و متصل به هم باشند به ازاي هر پلاک اضافی ، به دستمزد متعلق به پلاک اول 20% اضافه خواهد شد.

تبصره2- برای سنوات مختلف به ازای هر سند 20% اضافه خواهد شد.
ماده49- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی

– دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا هزار متر مربع حداقل 000/500 ریال و در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هزار متر مربع باشد برای هر متر مربع اضافه دویست ریال به دستمزد فوق اضافه خواهدشد و حداکثر از مبلغ 000/000/10 ریال تجاوز نمی‌نماید.
تبصره – در صورتی که نیاز به نقشه برداری و تهیه نقشه از محل مورد اختلاف باشد حق‌الزحمه نقشه برداری برابر تعرفه نقشه برداری موضوع مواد قسمت هفتم به این ردیف اضافه خواهد شد.
ماده50 – دستمزد افراز و قطعه بندی (مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها – طرح قطعات مفروزه به طور واضح و روشن) به شرح زیر است :
1- دستمزد افراز املاک و مستغلات بر اساس تعرفه ارزیابی موضوع ماده (36) به اضافه 50% خواهد بود. در مواردی که موضوع کارشناسی تقسیم ترکه باشد ، 40% به دستمزد ارزیابی افزوده می‌شود.
2- در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه تهیه نقشه براساس تعرفه نقشه برداری مربوطه علاوه بر دستمزد ردیف یک محاسبه شود.
ماده51 – دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها به شرح زیر است :
– نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها ، حق الزحمه مربوط با توافق تعیین می‌گردد و حداقل آن مبلغ 000/300 ریال می‌باشد.
ماده52 – حق‌الزحمه پیاده کردن و میخکوبی و برداشت برای هرکیلومتر از مسیر :
1- در دشت : پانصد هزار ریال.
2- در تپه ماهور 50% به حق الزحمه ردیف یک اضافه می‌گردد.
3- در کوهستان 100% به حق الزحمه ردیف یک اضافه می‌گردد.
4- برداشت مسیر در بهسازی راه‌ها هر کیلومتر 000/500 ریال و حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مترجمان رسمی – کارشناسان رسمی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

instagram fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *