اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه راجع به صادرات کالا در بازارچه های مرزی

0

تصویب نامه راجع به صادرات کالا در بازارچه های مرزی

1- صادرات کالا در بازارچه های مرزی صرفاً با ارائه تعهدنامه کتبی صادر کننده که به تأیید مسئول بازارچه مرزی رسیده باشد ، قابل انجام بوده و نیاز به ارائه تعهد ارزی نمی باشد.

2- ورود و ترخیص کالا در بازارچه های مرزی صرفاً با ارائه فاکتور فروش غرفه های بازارچه های مرزی کشور مقابل امکان پذیر بوده و نیاز به ارائه سایر مدارک از قبل پیش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمی باشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد .

3- ورود هر نوع کالا از طریق بازارچه های مرزی موکول به صدور کالا بوده و در هر سال ارزش کالاهای قابل ورود و صدور هر بازارچه هریک تا سقف 5 میلیون دلار ( جمعاً ده میلیون دلار ) تعیین می گردد .

تبصره – جابجایی سقف ارزش مبادلات ( اعم از صادرات و واردات ) بین کلیه بازارچه های مشترک مرزی با تأیید وزارت خانه های بازرگانی و کشور امکان پذیر خواهد بود .

4- فهرست کالاهای قابل داد و ستد در هر بازارچه و میزان ارزشی آنها را وزارت بازرگانی با درنظر گرفتن امکانات و نیازمندی های استان های مرزی و تفاهمات به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور ، تهیه و اعلام می نماید .

تبصره – تا زمان تهیه و اعلام فهرست جدید ، کلیه کالاهای مجاز در بازارچه های مرزی قابل دادوستد خواهند بود .

5- کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت می نمایند مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی هستند .

6- به منظور ایجاد تأسیسات مورد نیاز گمرک در بازارچه های مرزی مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال از محل اعتبارات مربوط به هزینه های پیش بینی نشده سال جاری در اختیار گمرگ ایران قرار گیرد .

تبصره – ارائه پیشنهاد برای تأسیس بازارچه های مشترک مرزی جدید علاوه بر شرایط موجود ، مستلزم تأمین هزینه های مربوط به ایجاد تأسیسات مورد نیاز گمرک در محل بازارچه های مشترک مرزی می باشد .

این متن جانشین تصویب نامه شماره 12310/ ت 15747 / ه- مورخ 12/10/1374 می گردد .

معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مبادلات مرزی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *