اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

تخدیش سند سجلی

تخدیش سند سجلی

0

تخدیش سند سجلی

رأی اصراری شماره 224-8/7/1349 :

… درخواست حذف یکی از دو نام مذکور در سند سجلی دعوی مبنی بر مخدوش بودن سند نیست و مخالف با مندرجات سند رسمی نمی باشد تا بتوان آن را مشمول دو ماده (999 و 1309) ق.م. دانست . این درخواست موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج بوده و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می باشد .

آرا اصراری دیوان عالی کشور

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *