تاریخچه قانون مدنی

تاریخچه قانون مدنی

0

تاریخچه قانون مدنی

قانون مدنی در سه دوره قانون گذاری به تصویب رسیده است:جلد اول از ماده 1 الی 955 در دوره ششم قانون گذاری به تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه 1307 و جلد دوم از ماده 956 الی 1206 در دوره نهم قانون گذاری :

از ماده 956 تا 975 در ششم بهمن ماه 1313

از ماده 976 تا 1030 در بیست و هفتم بهمن ماه 1313

از ماده 1031 تا 1061 در بیست و یکم اسفند ماه 1313

از ماده 1062 تا 1119 در هفدهم فروردین ماه 1314

از ماده 1120 تا 1157 در بیستم فروردین ماه 1314

از ماده 1158 تا 1206 در نوزدهم فروردین ماه 1314

از ماده 1207 تا 1335 در دوره دهم قانون گذاری

از ماده 1207 تا 1256 در اول مهر ماه 1314

جلد سوم از ماده 1257 تا 1283 در سیزدهم مهر ماه 1314

از ماده 1284 تا 1335 در هشتم آبان ماه 1314 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.

در طول سال های تا پیروزی انقلاب اسلامی بعضی الحاقات و اصلاحات در آن صورت گرفته است :

الف-لایحه قانونی اصلاح تبصره 988 و الحاق یک تبصره به ماده 989 مصوب 11/11/1337

ب-قانون اصلاح ماده 2قانون مدنی مصوب 29/8/1348

ج-قانون اصلاح ماده 977و تبصره ماده 988 مصوب 27/11/1348

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصلاحات و الحاقاتی در قانون مدنی به عمل آمده است :

-ابتدا قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 8/10/1361که به طور آزمایشی به مدت 5 سال به تصویب رسید و سپس در 14/ 8/ 1370 تحت عنوان اصلاح موادی از قانون مدنی با تغیراتی در مفاد یا عبارات، قانون مذکور به تصویب نهایی رسید.

  • الحاق یک تبصره به ماده 1082 مصوب 29/4/1376.
  • اصلاح ماده 1173 مصوب 11/8/1376.

اصلاح ماده 1184 مصوب 1/3/1379.

اصلاح ماده 1041 مصوب 27/9/1379 مجلس شورای اسلامی و تصویب 1/ 4/1381مجمع تشخیص مصلحت نظام.

  • الحاق یک ماده به تبصره 1130 مصوب 3/7/1379 مجلس شورای اسلامی و تصویب 29/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  • اصلاح ماده 1107 و 1110و 1133و الحاق یک تبصره به ماده 1133 مصوب 19/8/1381.
  • اصلاح ماده 169 و الحاق یک تبصره به آن مصوب 6/5/1382 مجلس شورای اسلامی و تصویب 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *