اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

بیمه نامه آتش سوزی

0

بيمه نامه

آتش سوزي                             شركت سهامي بيمه ……………………

شركت سهامي بيمه ايران طبق پيشنهاد شماره ……………………… مورخ ……………. بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه و شرايط مندرج در ظهر آن متعهد است كه پس از دريافت حق بيمه مقرر خساراتي كه به علل خطرات مورد تعهد باموال مشروحه زير وارد شود جبران نمايد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *