اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

امور بین الملل

0

امور بین الملل

سئوال ـ با توجه به ماده 330 قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 1061 قانون مدنی آیا در صورتی که مرد نظامی ایرانی بدون موافقت ارتش جمهوری اسلامی ایران با زن خارجی ازدواج نماید , زن تابعیت ایران را تحصیل می نماید یا نه ؟

نظریه مشورتی شماره 2289/7-29/4/59 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« حکم بند 6 ماده 976 قانون مدنی عام است و شامل بانوان خارجی که شوهر ایرانی , خواه از پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و خواه از غیر آنها اختیار کنند , می باشد مقررات تبصره ماده 330 قانون دادرسی و کیفر ارتش هم ناقص حکم بند ماده 976 مذکور نبوده و ضمانت اجرای تخلف از آن در خود آن تبصره تعیین و بیان شده است . تخلف از ماده 1061 قانون مدنی نیز بر فرض که با مورد سئوال منطبق یا بند 6 ماده 976 قانون مدنی است بر طبق ماده 982 آن قانون از کلیه حقوقی که ایرانیان مقرر است به جز موارد استثناء شده در آن ماده بهره مند خواهند بود » .

 

امور بین الملل

سئوال ـ دادگاه سوئیس حکم طلاق زن و مردی از اتباع ایران را صادر و زوج سابق را محکوم به پرداخت نفقه زوجه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی با زوجه مطلقه نموده است . آیا این حکم از نظر قوانین ایران معتبر و قابل اجراء است یا نه ؟

نظریه مشورتی شماره 3396/7-7/8/1362 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« در مورد حکم طلاق همراه حضانت طفل و پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تصنیف دارایی تردیدی نیست که حکم مذکور با قوانین جاریه ایران مخالف است و چون طبق عهدنامه اقامت منعقده فیمابین ایران و سوئیس مورخه 20 آوریل 1934 و ماده 6 قانون مدنی ایران قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج از کشور باشند مجری است و دولت سوئیس هم آن را پذیرفته است لذا چنین حکمی که برخلاف مقررات ایران است قابل تأیید در دادگاه های ایران نیست » .

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *