اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

الزام به بیع , خیار شرط نیست

الزام به بیع , خیار شرط نیست

0

آثار عقد بیع الزام به بیع , خیار شرط نیست

رأی اصراری شماره 31-30/8/1374 ردیف 74/28

با توجه به مفاد قرارداد مورخ 18/7/1368 چون طرفین در مورد مبیع و قیمت آن توافق نموده و قسمت عمده ثمن به فروشنده تحویل گردیده و فروشنده به تخلیه و تحویل مبیع در تاریخ 30/8/68 و خریدار به پرداخت باقیمانده ثمن ملزم شده و در تاریخ 23/8/68 مبلغ پانصد هزار ریال دیگر از ثمن معامله در قبال اخذ رسید به فروشنده تحویل داده شده و انجام معامله در تاریخ تنظیم قرارداد فاقد ممنوعیت قانونی بوده و طرح مورد بحث در تاریخ 9/11/68 به شهرداری منطقه (10) اصفهان ابلاغ شده است لذا آثار بیع صحیح به این قرارداد مترتب است و چون قید عبارت « … هرکدام نسبت به این قرارداد سرپیچی یا تعلل نمایند … » در ذیل قرارداد نیز لحقوی به خیار شرط ندارد و از محتویات پرونده های کیفری مورد استناد , بطلان یا فسخ یا اقاله آن احراز نمی شود , بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور ایرادات مردود و رأی ابرام می شود .

آرا اصراری دیوان عالی کشور

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *