اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه موجه است…

اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه موجه است...

0

شرایط شهادت اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه موجه است

رأی اصراری شماره 27-7/12/1375 :

… اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه موجه است زیرا هیچ یک از شهود تعرفه شده از طرف تجدیدنظر خواندگان منجزاً گواهی نداده اند که قطعه زمین موضوع دعوی به مورث آنان انتقال داده شده و از متن قبوض ابرازی که ادعا شده ضمن آن مبالغی بابت خرید این زمین به آقای … ( شوهر مالکه ) تأدیه گردیده چنین معامله ای مستفاد نمی شود .

آرا اصراری دیوان عالی کشور

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *