اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه موجه است…

0
41

شرایط شهادت

اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه موجه است

رأی اصراری شماره 27-7/12/1375 :

… اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه موجه است زیرا هیچ یک از شهود تعرفه شده از طرف تجدیدنظر خواندگان منجزاً گواهی نداده اند که قطعه زمین موضوع دعوی به مورث آنان انتقال داده شده و از متن قبوض ابرازی که ادعا شده ضمن آن مبالغی بابت خرید این زمین به آقای … ( شوهر مالکه ) تأدیه گردیده چنین معامله ای مستفاد نمی شود .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000ریال – خرید

fbinstagram

پاسخ بدهید