اصلاحيه آيين نامه اجرايي – شرايط صدوربرگ اجرايي

0

 

اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم

 شرايط صدوربرگ اجرايي

ماده 1- هرگاه مؤدي ظرف مهلت مقرردر ماده 210 قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي شده خود اقدام ننمايد اداره امورمالياتي نسبت به صدور برگ اجرايي معادل بدهي اعم از اصل و جرائم متعلق براي استيفاي ماليات از اموال منقول وغير منقول او اقدام خواهد نمود.

ماده 2- برگ اجرايي مطابق تبصره يك ماده 210 قانون ماليات‌هاي مستقيم تنظيم خواهد شد.

ماده 3- برگ اجرايي در سه نسخه تهيه، يك نسخه در پرونده بايگاني، نسخه ديگر به مؤدي ابلاغ و نسخه ثالث با قيد تاريخ ابلاغ به امضاي مؤدي و مأمور ابلاغ رسيده و براي بايگاني در پرونده مربوط به اجرائيات اداره امورمالياتي اعاده مي‌شود.

ماده 4- مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد ابلاغ اوراق اجرايي لازم‌الرعايه مي باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین مالیاتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *