اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

از قانون تأمین اجتماعی

0

 

از قانون تأمین اجتماعی

ماده 50 – مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر وجریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذکوردر مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. آيین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تا تصویب آيین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آيین‌نامه ماده 35 قانون بیمه‌های اجتماعی اجرا خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *