اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

ادله اثبات دعوی از قانون مدنی – در شهادت

0

ادله اثبات دعوی از قانون مدنی

كتاب سوم – در شهادت

باب اول – در موارد شهادت‌

ماده 1306- (به موجب قانون اصلاحي 14/8/1370 حذف شد).

ماده 1307- (به موجب قانون اصلاحي 14/8/1370 حذف شد).

ماده 1308- (به موجب قانون اصلاحي 14/8/1370 حذف شد).

ماده 1309 – در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه ‌محرز شده‌، دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به‌شهادت اثبات نمي‌گردد.

ماده 1310- (به موجب قانون اصلاحي 10/8/1370 حذف شد).

ماده 1311- (به موجب قانون اصلاحي 10/8/1370 حذف شد).

ماده 1312 – احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود :

  1. در مواردي كه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اين كه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ ‌مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد .
  2. در مواردي كه به واسطه حادثه‌اي گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را به ‌ديگري ‌سپرده ‌و تحصيل ‌سند براي ‌صاحب ‌مال‌ در آن ‌موقع ‌ممكن نيست‌؛
  3. نسبت به كليه تعهداتي كه عادتاً تحصيل سند معمول ‌نمي‌باشد مثل اموالي كه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و كاروانسراها و نمايشگاه‌ها مي‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء وقابله هم چنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتاً تحصيل سند معمول ‌نيست مثل كارهايي كه به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل‌تعهد به موجب سند باشد؛
  4. در صورتي كه سند به واسطه حوادث غيرمنتظره مفقود يا تلف شده باشد؛
  5. در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.

ماده 1313 – در شاهد، بلوغ‌، عقل‌، عدالت‌، ايمان و طهارت مولد شرط‌است‌.

تبصره 1 – عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احرازشود.

تبصره 2 – شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت ياحق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل‌خود قرار دهند پذيرفته نمي‌شود.

ماده 1313 مكرر – (به موجب قانون اصلاحي 14/8/1370 حذف شد).

ماده 1314 – شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردي كه ‌قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *