اخذ به شفعه

5

اخذ به شفعه

رأی اصراری شماره 40-3/9/1371 ردیف 71/23 :

ماده 808 قانون مدنی شرایط اخذ به شفعه را معین نموده و براساس این شرایط , همین که یکی از دو شریک حصه خود را به شخص ثالثی بفروشد با وقوع عقد بیع حق شفعه برای شریک دیگر انجام می شود و استفاده از این حق با تأدیه ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل می گردد نه با حکم دادگاه و بنابراین تراضی بعدی خریدار و فروشنده برای اقاله عقد بیع منشأ اثر قانونی نیست ولو اینکه اقاله قبل از صدور حکم دادگاه باشد . علاوه بر این طبق ماده 283 قانون مدنی اقاله و تفاسخ برای برهم زدن معامله بین بایع و مشتری است تا مبیع از ملکیت مشتری خارج و در ملکیت بایع استقرار یابد و حال آنکه پس از اخذ به شفعه و تملک شفیع در حصه مبیعه دیگر برای مشتری مالکیتی باقی نمی ماند تا بتواند آن را با اقاله به ملکیت بایع برگرداند .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagramfb

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.