اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

احراز ورشکستگی منوط به عاجز بودن از پرداخت دیون است

 احراز ورشکستگی منوط به عاجز بودن از پرداخت دیون است

0

 احراز ورشکستگی منوط به عاجز بودن از پرداخت دیون است

رأی اصراری شماره 17-6/10/1359 :

اشکال وارده بر دادنامه فرجام خواسته این است که دادگاه به صرف اظهار آقای …. به این که دفاتر تجارتی وی از بین رفته بدون رسیدگی دقیق به وضع مالی و تجارتی وی مبادرت به صدور حکم فرجام خواسته نموده است، در صورتی که باید روشن شود که نامبرده از پرداخت دیون خود عاجز بوده و یا با وجود امکانات مالی به جهاتی از پرداخت خودداری نموده است .

مدارک موجود در پرونده برای اثبات ادعای ورشکستگی از جانب او کافی نیست و اصولاً اثبات دعوی ورشکستگی به عهده تاجر است و به صرف ارائه صورت دارایی و دیون و صدور چند فقره اجرائیه برعلیه تاجر نمی تواند حکم ورشکستگی او را صادر کرد .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *