اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

اجراي كامل سقف تيرچه بلوك

0

اجراي كامل سقف تيرچه بلوك

  • موضوع قرارداد :
    موضوع قرارداد عبارت است از اجراي كامل سقف تيرچه بلوك ساختمان …………………..به متراژ 1210 متر مربع براساس برآورد قيمت پيوست شماره ….. و نقشه هاي پيوست شماره ……… (سه برگ) مطابق با اسناد مناقصه عمومي شماره 3 م / ع / 87 .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *