اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاری

0

قرارداد

(اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري)

 طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساكن : …………………………………………………………

طرف دوم قرارداد(مستاجر): شركت ………………..(سهامي خاص) مقيم تهران به نشاني ……………………………

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *