اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

اجاره يك باب پاركينگ

0

(اجاره يك باب پاركينگ)

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساكن ……………………………………………………………
طرف دوم قرارداد(مستاجرين):
1- خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. متولد ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشاني: …………………………………………………………………….

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *