آیین ‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری‌

0

 

آیین ‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری‌

ماده 1 – شهرداری ها بر اساس ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 13 آیین‌نامه ترتیب ‌ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض صورتی مشتمل بر نام مؤديانی که تا تاریخ مقرر عوارض ‌قطعی شده خود را نپرداخته‌اند و شماره پلاک محل سکونت ملکی مؤدي و همچنین شماره اشتراک ‌برق به تدریج ظرف دو ماه به مؤسسات برق ارسال خواهند داشت‌.

ماده 2 – مؤسسات برق پس از وصول درخواست شهرداری با توجه به تکلیف مقرر در ماده 12 قانون نوسازی به تدریج نسبت به موارد اعلام شده بررسی نموده پس از انطباق آنها با پرونده‌های‌ مشترکین و احراز سکونت مالک در محل اخطار دو ماهه‌ای برای مؤدي خواهند فرستاد.

تبصره 1 – در صورتی که موارد اعلام شده از طرف شهرداری با سوابق و وضع موجود مغایرت ‌داشته باشد مؤسسات برق مراتب را ظرف یک هفته از تاریخ تشخیص این امر به شهرداری اعلام‌ خواهند نمود.

تبصره 2 – در اخطاریه‌های صادره که به ضمیمه اولین برگ تشخیص مصرف برق برای مشترک‌ ارسال می‌شود تاریخ قطع انشعاب برق با رعایت مهلت دوماهه مقرر در قانون تعیین خواهد شد.

تبصره 3 – هرگاه از طرف مؤدي برق مفاصا حساب شهرداري تا تاریخ پایان مهلت ارائه نشود. مؤسسات برق نسبت به قطع آن در موعد مقرر در اخطاریه اقدام خواهند نمود.

ماده 3 – برای تأمین هزینه‌های مربوط به اقدامات موضوع ماده 2 و تبصره‌های ذیل آن شهرداری‌ همراه با ارسال صورت مؤديان چکی معادل تعداد مشترکین مندرج درصورت ارسالی به ازاء هرمشترک 75 ریال مقطوعا از محل اعتبار تبصره ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری صادر و به ‌مؤسسات برق ارسال خواهد داشت‌.
ماده 4 – در صورتی که مؤدي ظرف یک ماه از تاریخ قطع برق بدهی خود را نپردازد نسبت به قطع‌گاز اقدام خواهد شد.

ماده 5 – نحوه قطع گاز و هزینه وصل آن در سراسر کشور پس از تکمیل شبکه گاز رسانی درتهران مورد بررسی وزارت کشور و شرکت ملی گاز ایران واقع و نتیجه بررسی برای تصویب به هیأت‌ وزیران پیشنهاد خواهد شد.
ماده 6 – مؤسسات برق و گاز صورت مشترکین جدید برق و گاز داخل در محدوده قانونی ‌شهر را با ذکر نام مالک و شماره پلاک و محل وقوع ملک و شماره اشتراک به شهرداری خواهد فرستاد.

ماده 7 – حسابداری هر شهرداری مکلف است دفتر مخصوصی برای ثبت قبوض اقساطی تنظیم‌ و نگاهداری نماید در دفتر مذکور باید نام صاحب قبض – شماره – تاریخ صدور – تاریخ سررسید – مبلغ (اصل و بهره‌) ثبت شود.
ماده 8 – به منظور یکنواخت بودن فرم قبوض اقساطی و دفاتر مذکور در ماده 7 در تمام ‌شهرداری های کشور وزارت کشور مکلف است قبوض و دفاتر لازم به مقدار کافی با شماره مسلسل ‌چاپ نموده و در هر مورد بر حسب تقاضای شهرداری تعداد مورد نیاز را ارسال دارد و در دفتر مخصوصی شماره‌های قبوضی ارسالی را ثبت کند.
ماده 9 – شهرداری باید ترتیبی اتخاذ کند که وجوه قبوض اقساطی شهرداری قبل از سررسید درحساب شهرداری نزد بانک ملی ایران موجود باشد و فهرست و مشخصات کامل قبوض را تهیه و به ‌امضاء شهردار یا قائم‌مقام او و همچنین رئیس حسابدار یا مسؤول امور مالی شهرداری برساند و آن‌ را به ضمیمه دستور پرداخت لااقل یک روز از سررسید به بانک تسلیم نماید. بستانکار به بانک ‌مراجعه و با تسلیم قبض وجه آن را از بانک دریافت می‌کند.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

 

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *