آیین نامه ي اجرايي قانون تملك آپارتمان ها

0

آیین نامه ي اجرايي قانون تملك آپارتمان ها

بخش اول – قسمت های مختلف یک ساختمان

فصل اول– قسمت های اختصاصی

ماده 1 – قسمت هایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود که عرفا برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص ‌یافته باشد.

ماده 2 – علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ‌ها و پارک‌های متعلقه برای مالکیت قسمت های اختصاصی نیز باید به طور مجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی ‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمت های وابسته‌، ارزش و غیره باید در سند قید گردد.

فصل دوم – قسمت های مشترک

ماده 3 – قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکا می‌باشد قسمت های مشترک محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری برآنها قایل شد.

تبصره – گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمت های مشترک منوع است‌.

قسمت های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است‌، هرچند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت هاعبور نماید.

ماده 4 – قسمت های مشترک مذکور در ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها عبارت است از :

الف – زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی‌آن قرار گرفته باشد.

ب – تأسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه آب و پمپ‌، منبع ‌آب‌، مرکز حرارت و تهویه‌، رختشویخانه‌، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی‌، انبار عمومی ساختمان‌، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌های فاضلاب‌، لوله‌ها از قبیل ( لوله‌های فاضلاب‌، آب‌، برق، تلفن‌، حرارت مرکزی‌، تهویه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواکش‌ها، لوله‌های بخاری‌) گذرگاه های ‌زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره‌.
پ – اسکلت ساختمان‌.

تبصره – جدارهای فاصل‌بین قسمت های‌اختصاصی ‌، مشترک بین‌آن قسمت ها است‌. مشروط بر این که جزء اسکلت ساختمان نباشد.

ت – درها و پنجره‌ها – راهروها – پله‌ها – پاگردها – که خارج ازقسمت های اختصاصی قرار گرفته‌اند.
ث – تأسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تأمین‌ کننده‌ روشنایی‌، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنها به استثنای تلفن‌های اختصاصی‌، شیرهای آتش‌نشانی‌، آسانسور و محل آن‌، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌های ایمنی‌.

ج – بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکا و یا حفظ ‌بنا در آن احداث گردیده است‌.
ح – نمای خارجی ساختمان‌.

خ – محوطه ساختمان‌، باغ‌ها و پارک ها که جنبه استفاده عمومی ‌دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون موجر و مستاجر در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *