اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه ذخائر فنی مؤسسات بیمه – ذخائر فنی بیمه های زندگی

0

 

آیین نامه ذخائر فنی مؤسسات بیمه موضوع تبصره (1) ماده (109) قانون ماليات هاي مستقيم

ذخائر فنی بیمه های زندگی

ماده 3 – ذخیره ریاضی بیمه های زندگی عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه گر (اعم از سرمایه و مستمری) و ارزش فعلی تعهدات بیمه گذاران با رعایت مبانی فنی مورد استفاده در محاسبه حق بیمه که نسبت به سهم نگهداری مؤسسه بیمه محاسبه می شود .

ماده 4 – ذخیره مشارکت در منافع بیمه های زندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از معاملات بیمه های زندگی و سرمایه گذاری ذخائر فنی آن که به موجب شرایط قراردادهای بیمه های زندگی باید بین بیمه گذاران بیمه های زندگی تقسیم شود . سهم بیمه گذاران در منافع اعم از اینکه در پایان هر سال مالی یا سال های بعد قابل تقسیم باشد باید در این ذخیره منظور شود .

ماده 5 – ذخائر فنی بیمه های عمر زمانی براساس مبانی تعیین شده برای بیمه های غیرزندگی (به غیر از بیمه های اتومبیل) موضوع فصل سوم این آئین نامه محاسبه و در حساب ها منظور خواهد شد .

ماده 6 – ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های زندگی عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر :

الف) 7% حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکایی واگذاری .

ب) ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است .

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین مالیاتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *