آیین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی شهرداری‌ها

0

 

آیین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی شهرداری‌ها موضوع ماده 7 آیین نامه استخدامی شهرداری‌ها

ماده 1 – برای رعایت اختصار در این آیین‌نامه کلیه شهرداری‌های کشور و واحدهای تابعه و سازمان‌های وابسته به آنها که از لحاظ استخدامی تابع آیین‌نامه استخدام شهرداری‌ها می‌باشد (شهرداری ) نامیده می‌شود.
ماده 2 – منظور از امتحان و مسابقه در این آیین‌نامه به شرح زیراست :
الف – امتحان عبارت از مجموعه اقداماتی است که به منظور سنجش شایستگی و توانایی‌های افراد و تشخیص صلاحیت آنان در زمینه‌های مورد نظر انجام می‌گیرد.
کسانی در امتحان پذیرفته می‌شوند که نمره امتحان آنان به حد نصاب لازم رسیده باشد.
ب – مسابقه عبارت است از انتخاب بهترین داوطلبانی که حد نصاب لازم به ترتیب امتیاز کسب کرده باشند.
ماده 3 – ورود به خدمت شهرداری برای تصدی پست‌های ثابت سازمانی از طریق مسابقه انجام خواهد شد مگر در موارد زیرکه از طریق امتحان صورت می‌پذیرد :
الف – مواردی که استخدام مشمولین قانون استخدام (ایثارگران) مصوب 7/10/67 و قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 منظور نظر باشد.
ب – مواردی که استخدام برای تعدادی از مشاغل تخصصی صورت می‌گیرد. فهرست مشاغل تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد شد. این فهرست برای مدت معین شده دارای اعتبار است .
ماده 4- اجرای امتحان یا مسابقه استخدامی حسب مورد شامل تمام یا قسمتی از مراحل زیر است :
1- تهیه و ارسال لیست افراد مورد نیاز سالانه شهرداری به تفکیک تعداد مورد نیاز : عنوان پست ، رشته شغلی ، شرایط احراز و حداقل حقوق و مزایای هر یک از مشاغل در بدو استخدام به وزارت کشور.
2- تهیه و تنظیم آگهی استخدامی توسط وزارت کشور و انتشار آن در دو نوبت به فاصله هفت روز در دو روزنامه کثیرالانتشار و یک روزنامه محلی در منطقه محل استقرار شهرداری (در صورت انتشار).
3- ثبت نام از داوطلبان و صدور پروانه و رود به جلسه امتحان یا مسابقه .
4- برگزاری امتحان یا مسابقه .
5- تصحیح اوراق و نتیجه گیری از امتحان یا مسابقه .
6- اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله امتحان یا مسابقه .
7- اجرای مصاحبه یا امتحان عملی .
8- تهیه فهرست انتخاب شدگان نهایی .
9- اعلام نتیجه امتحان یا مسابقه به پذیرفته شدگان در مسیر مراحل گزینش .
10- معرفی پذیرفته شدگان به شهرداری‌های متقاضی .
تبصره 1 – نمونه آگهی استخدامی و فرم ثبت نام و پروانه ورود به جلسه امتحان یا مسابقه و فرم مصاحبه و سایر فرم‌های مورد نیاز در این ماده توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید سازمان اموراداری و استخدامی کشور می‌رسد.
تبصره 2- آگهی استخدام علاوه بر روزنامه‌های کثیر الانتشار تهران می‌توان در سایر وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، نصب و اعلان در جماعات و سایر اماکن عمومی و اداری نیز منتشر نمود.
ماده 5 – امتحان یا مسابقه بوسیله وزارت کشور انجام می‌شود.
تبصره – وزارت کشور می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند اجرای امتحان یا مسابقه را با حفظ حق نظارت به شهرداری و یا هر سازمان و دستگاه حقوقی که صلاح بداند واگذار نماید تا در چارچوب این آیین نامه به انجام آن مبادرت شود.
ماده 6 – امتحان یا مسابقه ممکن است به صورت کتبی ، شفاهی ، عملی ، مصاحبه یا ترکیبی از آنها برگزار شود.
ماده 7 – در مواردی که ضرورت داشته باشد امتحان یا مسابقه استخدامی بیش از یک نوع برگزارشود پس از اجرای نوع اول فهرست اسامی و مشخصات پذیرفته شدگان حتی الامکان و حداکثر تا سه برابر تعداد مورد نیاز در هر شغل به ترتیب تقدم برای شرکت آنان در مراحل بعدی امتحان یا مسابقه اعلام می‌شود.
تبصره – چنانچه امتحان یا مسابقه توسط شهرداری و یا دستگاه دیگری غیر از وزارت کشور انجام می‌شود یک نسخه از فهرست قبول شدگان هر مرحله به وزارت کشور ارسال می‌گردد.
ماده 8 – هرگاه تعدادی از پذیرفته شدگان مرحله نهایی امتحان یا مسابقه از قبول خدمت خودداری ورزند افراد مورد نیاز را می‌توان به همان تعداد از نفرات قبول شده بعدی به ترتیب نمرات انتخاب نمود.
تبصره – مدت اعتبار فهرست قبول شدگان در امتحانات یا مسابقات استخدامی از زمان اعلام اسامی قبول شدگان نهایی تا یک سال خواهد بود.
ماده 9 – اوراق امتحانی از تاریخ اعلام نتایج پذیرفته شدگان نهایی حداکثر به مدت یک سال نگهداری می‌شود و از آن تاریخ به بعد امحا آنها بلامانع است .
ماده 10- شرکت کنندگان در امتحان یا مسابقه استخدامی باید کلیه مقرراتی را که قبل از برگزاری امتحان یا مسابقه به اطلاع آنان می‌رسد رعایت کنند. افرادی که از این مقررات تخلف ورزند مدت 2 سال از شرکت در آزمون‌های استخدامی شهرداری‌های کشور محروم خواهند شد. فهرست اسامی این قبیل افراد توسط وزارت کشور مضبوط و نگهداری می‌گردد.
ماده 11 – هر یک از مسئولان و متصدیان اجرای امتحان یا مسابقه که از مقررات جلسه امتحان یا مسابقه ، یا تصحیح اوراق امتحانی و یا هر یک از مراحل پیش بینی شده در ماده چهار این آیین نامه تخلف ورزند به نحوی که این تخلف منجر به سود و زیان داوطلب یا اخلال و اغتشاش در جلسه امتحان یا مسابقه گردد ، چنانچه در زمره کارکنان دولت و شهرداری‌ها باشد براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در غیر این صورت از طریق مراجع ذیصلاح قانونی توسط وزارت کشور تحت پیگرد قرار خواهد گرفت .
ماده 12- هرگاه برای وزارت کشور مسلم گردد امتحان یا مسابقه استخدامی برابر مقررات این آیین نامه انجام نگرفته است می‌تواند نسبت به لغو آن اقدام و مرحله یا مراحل لغو شده را تجدید نماید.
ماده 13 – این آیین نامه مستند به ماده 7 آیین‌ نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب 13/12/68 هیأت وزیران در سیزده ماده و 5 تبصره تهیه و با شماره 5850/45 مورخ 19/9/69 به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است و هرگونه تغییر در آن بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مذکور خواهد بود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *