آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها – در شرایط صدور برگ اجرایی

0

 آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم

در شرایط صدور برگ اجرایی

ماده 1 – هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد به دستور مسئول اجرائیات معادل بدهی از اموال منقول و غیرمنقول او طبق مقررات آتی بازداشت و به فروش خواهد رسید .

ماده 2 – برگ اجرایی مطابق تبصره یک ذیل ماده 210 قانون مالیات های مستقیم تنظیم خواهد شد .

ماده 3 – برگ اجرایی در سه نسخه تهیه , یک نسخه در پرونده بایگانی نسخه دیگر به مؤدی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به مؤدی به امضای مؤدی و مأمور ابلاغ رسیده جهت ضبط در پرونده مربوط به قسمت اجرا اعاده می شود .

ماده 4 – مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مذکور در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم الرعایه می باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین مالیاتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *