آیین نامه اجرائی قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری

0

 

آیین نامه اجرائی تبصره ماده (2) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران

ماده 1 شهرداری‌ها غرفه‌های موجود در پایانه‌های مسافربری شهر را به شرکت‌های مسافربری که طبق ضوابط وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شوند جهت انجام خدمات مسافربری تحت شرایط زیر به صورت نمایندگی در مقابل اخذ اجاره بها و از طریق انعقاد قرارداد واگذاری ، واگذار می‌نمایند.
تبصره – در واگذاری غرفه‌های پایانه‌های مسافربری شهر ، شرکت‌های تعاونی مسافربری و شرکت‌های مسافربری که قبل از اصلاح قانون در ترمینال‌ها مستقر بوده‌اند اولویت خواهند داشت .
ماده 2 – مبنای مال الاجاره ماهانه غرفه‌های قابل واگذاری به شرکت‌های مسافربری به وسیله یک نفراز کارشناسان رسمی دادگستری که توسط شهرداری شهر انتخاب می‌گردد ، تعیین می‌شود ، تا با انجام تشریفات مزایده در حضور نمایندگان شهرداری شهر و سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ، مبلغ قطعی مال الاجاره مشخص گردیده و از شرکت استفاده کننده غرفه اخذ شود.
تبصره 1 – کارشناس منتخب مذکور اجاره بهای ماهانه غرفه واگذار شده را با رعایت ارزش عرصه و اعیان و موقعیت غرفه متناسب با آن مقدار از سطح ترمینال که وسایط نقلیه شرکت مسافربری در آن توقف یا مورد سایر استفاده ها قرار می‌دهند همچنین با ملحوظ داشتن هزینه‌هایی که برای نگهداری و سایر خدمات از طرف شهرداری مصروف می‌گردد ، به صورت یک جا به عنوان مال الاجاره غرفه اختصاصی شرکت مسافربری استفاده کننده به صورت قیمت پایه برآورد می‌نمایند.
تبصره 2 – شرکت مسافربری استفاده کننده از غرفه واگذار شده مکلف است مال الاجاره مندرج در قرارداد را بدون هیچگونه عذر و تعلل در سررسید معین در قرارداد واگذاری به شهرداری شهر تادیه نماید.
تبصره 3 – این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفان یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد.
تبصره 4 – واگذاری سایر غرفه‌های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین‌‌نامه خواهد بود و نقش سازمان حمل ونقل و پایانه‌ها صرفاً در خصوص غرفه‌های شرکت‌های مسافربری می‌باشد.
ماده 3 شرکت‌های مسافربری در هنگام عقد قرارداد باید معادل 6 ماه اجاره بهای ماهانه هر سال را به صورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی به منظور حسن انجام خدمات و تعهدات برابر قرارداد منعقد شده در اختیار شهرداری شهر بگذارند تا در صورت تعلل در پرداخت اجاره بها یا حدوث هرگونه خسارت به تأسیسات ، ساختمان ، لوازم و تجهیزات ترمینال از جانب بهره بردار یا عوامل وی ، شهرداری بتواند خسارت خود را از آن محل برداشت نماید.
تبصره 1 – تشخیص میزان خسارت با کارشناس منتخب شهرداری شهر و سازمان حمل ونقل وپایانه‌های استان می‌باشد.
تبصره 2 – چنانچه قبل از خاتمه قرارداد از محل ضمانتنامه مذکور شهرداری مبلغی وفق مقررات برداشت نماید شرکت مکلف است ظرف مدت ده روز بعد از اعلام کتبی شهرداری شهر آن را تأمین نماید ، به طوریکه همواره سپرده ، معادل 6 ماه مال الاجاره باشد. بدیهی است در صورت عدم تأمین سپرده ، شهرداری بلافاصله قرارداد واگذاری را لغو خواهد نمود.
تبصره 3 – دریافت هرگونه وجهی یا تضمین دیگری علاوه بر مال الاجاره و تضمین فوق الذکر تحت هر عنوان از قبیل سرقفلی ، پیش پرداخت و غیره توسط شهرداری از شرکت‌های مسافربری استفاده کننده از غرفه‌های پایانه‌های شهر ممنوع است .
ماده 4 – قرارداد واگذاری غرفه‌های پایانه‌های شهر به مدت یک سال منعقد می‌شود و قابل تمدید می‌باشد.
تبصره 1 – شهرداری می‌تواند در صورت عدم انجام تعهدات مالی از سوی شرکت‌ها یا عدم رعایت مقررات شهرداری و پس از کسب نظر سازمان حمل ونقل پایانه‌های استان که حداکثر ظرف 15 روز اظهارنظر خواهند نمود و یا اعلام کتبی سازمان مذکور مبنی بر عدم تمدید قرارداد به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط از تمدید قرارداد خودداری نماید.
تبصره 2 – مفاد و شرایط قرارداد مذکور به صورت قرارداد نمونه توسط وزارت کشور و با کسب نظر از وزارت راه و ترابری تهیه و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ماده 5 – مبلغ اجاره بها برای هر دو سال یک بار با توجه به روش مذکور در ماده 2 این آیین نامه قابل تجدیدنظر است .
ماده 6 – از تاریخ تصویب این آیین‌ نامه ، آیین‌ نامه قبلی شرایط واگذاری غرفه‌های ترمینال‌ها لغو می‌شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *