آیین‌ نامه موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک

0

 

آیین‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

ماده 1 – وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان – که از این پس در این آیین نامه به اختصار شورای هماهنگی نامیده می‌شود – عبارت است از:
الف – برنامه ریزی برای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک استان – که از این پس در این آیین نامه به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود – در سطح استان .
ب – تدوین خط مشی و سیاست‌های جامع و هماهنگ استانی ترافیک درون شهری بر اساس اهداف و سیاست‌های ملی ، منطقه‌ای و مصوبات شورای عالی.
ج – بررسی و تأیید طرح‌های جامع حمل و نقل و ترافیک درون شهری – که شرح خدمات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد – و سایر مطالعات حمل و نقل و ترافیک لازم برای شهرهای استان به منظور بررسی و تصویب شورای عالی .
د – هماهنگی کلیه امور مربوط به عبور و مرور شهرهای استان بر اساس مصوبات شورای عالی و شرایط منطقه‌ای و محلی به منظور افزایش بهره وری فعالیت‌ها.
ه- هماهنگی کلیه اقدامات حمل و نقل و ترافیک درون شهری با اقدامات مشابه برون شهری استان بر اساس مصوبات شورای عالی و شرایط استانی و منطقه‌ای .
ماده 2 – وظایف دبیرخانه شورای عالی عبارت است از:
الف – وظایف عمومی دبیرخانه‌ای از قبیل مکاتبات و امور ارسال و مراسلات .
ب – امور مربوط به جلسات شورای عالی از قبیل اعلام زمان تشکیل و لغو جلسه به اعضا، تنظیم دستور جلسه ، تهیه گزارش موضوعات مورد بحث در جلسه و صورت جلسه .
پ – ثبت ، نگهداری و ابلاغ مصوبات شورای عالی .
ت – تهیه وجمع آوری اطلاعات لازم و انجام تحقیقات و پژوهش در زمینه حمل و نقل .
ث – ایجاد بانک اطلاعات در زمینه حمل و نقل شهری در سطح ملی .
ج – ارایه شاخص‌ها و معیارها و استانداردها و آمار و اطلاعات فنی و کارشناسی و مدیریتی به شورای عالی.
چ – پیگیری تهیه و اجرای طرح‌های جامع حمل و نقل بر اساس اولویت‌های مصوب .
ح – شناسایی و دسته بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران داخلی و خارجی صاحب صلاحیت .
خ – تهیه و تدوین شرح خدمات در امر حمل ونقل .
د – ارائه خدمات فنی و تشکیلاتی و مشورتی به شورای هماهنگی استان‌ها.
ذ – ایجاد هماهنگی لازم در کلیه امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک درون شهرهای استان و اقدامات مشابه برون شهری بر اساس مصوبات شورای عالی و شرایط استانی .
ر – برگزاری نشست‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی با همکاری سازمان‌های ذی ربط به منظور نیل به اهداف مذکور در قانون .
ماده 3 – دبیرخانه شورای عالی زیرنظر دبیر شورا که با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود ، فعالیت می‌کند و محل آن معاونت امور هماهنگی عمرانی وزارت کشور است .
ماده 4 – دبیر شورای عالی ریاست جلسات فرعی را که به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای مصوبات شورای عالی تشکیل می‌شود، بر عهده دارد و کلیه مکاتبات دبیرخانه با امضای وی انجام می‌شود.
ماده 5 – وظایف دبیرخانه شورای هماهنگی عبارت است از:
الف – وظایف عمومی دبیرخانه‌ای از قبیل مکاتبات و امور ارسال و مراسلات .
ب – امور مربوط به جلسات شورای هماهنگی از قبیل اعلام زمان تشکیل و لغو جلسه به اعضاء ، تنظیم دستور جلسه ، تهیه گزارش موضوعات مورد بحث در جلسه و صورتجلسه .
پ – ثبت ، نگهداری و ابلاغ مصوبات شورای هماهنگی .
ت – گردآوری آمارو ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به حمل ونقل وترافیک شهرهای استان .
ث – نظارت بر تهیه طرح‌های جامع حمل و نقل شهرها.
ج – بررسی و ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های مطرح شده .
چ – ارائه گزارش به شورای هماهنگی .
ح – انجام پژوهش و تحقیقات در امر حمل و نقل شهری .
خ – همکاری با دبیرخانه شورای عالی در زمینه تدوین و ارائه شاخص‌ها و معیارهای لازم .
د – انجام امور کارشناسی جهت تدوین سیاست‌های جامع و هماهنگ حمل و نقل درون شهری برای شهرهای استان بر اساس اهداف مصوب .
ذ – برگزاری سمینارها و تشکیل نمایشگاه‌های لازم در زمینه حمل و نقل و ترافیک شهری در سطح استان با تصویب شورای هماهنگی .
ماده 6 – دبیرخانه شورای هماهنگی زیرنظر دبیر شورا که با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود، فعالیت می‌کند و محل آن معاونت امور عمرانی استانداری است .
ماده 7 – دبیر شورای هماهنگی ، ریاست جلسات فرعی را که به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای مصوبات شورای هماهنگی تشکیل می‌شود، بر عهده دارد و کلیه مکاتبات دبیرخانه با امضای وی انجام می‌شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *