آیین‌ نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ بررسی – شکایات‌

0

 

آیین‌ نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ بررسی – شکایات‌

 

ماده 71 – به استناد ماده (52) قانون‌، هيأت‌های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت‌ داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات‌، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف پنج‌روز به آنها رسیدگی نمایند. بنابراین چنانچه در مهلت یادشده شکایتی از حوزه انتخابیه به هيأت اجرایی بخش واصل شود ، هيأت مذکور موظف است حداکثر ظرف پنج روز پس از وصول هرشکایت در جلسه مشترک با هيأت نظارت بخش به آن رسیدگی و مراتب را صورت‌جلسه نمایند.

تبصره 1 – شکایاتی قابل طرح و بررسی می‌باشند که نام و نام خانوادگی‌، نام پدر ، آدرس محل ‌کار یا سکونت شاکی که هویت وی را آشکار می‌نماید ، دارا باشند.

تبصره 2 – هيأت اجرایی پس از پایان مهلت دریافت و رسیدگی به شکایات چنانچه هیچ‌گونه‌ شکایتی از انتخابات دریافت ننموده باشد ، مراتب عدم وصول شکایت را نیز صورت‌جلسه‌ می‌نماید.

ماده 72 – هيأت اجرایی موظف است پس از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات‌، بلافاصله ‌با توجه به شکایات دریافتی و بررسی چگونگی برگزاری انتخابات‌، نظر خود را در مورد چگونگی‌ برگزاری و پیشنهاد تأیید یا ابطال انتخابات حوزه انتخابیه را طی صورت‌جلسه‌ای به هيأت نظارت بخش اعلام نماید.

تبصره 1 – چنانچه بررسی شکایات منجر به ابطال آرای شعبه یا شعبی از حوزه انتخابیه شود(اعم از آن که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد و یا نباشد) هيأت اجرایی بخش موظف است آرای ‌باطل شده را در نتایج قبلی دخالت داده و نتیجه جدید به دست آمده از آن را در صورت‌جلسه مذکورمنظور نماید.

تبصره 2 – پیشنهاد ابطال کل انتخابات یا آرای شعبه یا تعدادی از شعب می‌باید مستدل و براساس مواد قانون باشد.
ماده 73 – هيأت نظارت بخش موظف است حداکثر ظرف پنج روز پس از وصول نظریه هيأت اجرایی بخش درخصوص برگزاری انتخابات به شرح زیر اقدام نماید:

الف – چنانچه نظر بر تأیید صحت برگزاری انتخابات داشته باشد مراتب را صورت‌جلسه و یک‌ نسخه آن را به بخشداری و یک نسخه را برای اطلاع‌، به هيأت نظارت شهرستان ارسال می‌نماید.

ب – چنانچه نظر بر ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی داشته باشد ، مراتب را صورت‌جلسه و یک نسخه آن را همراه با دلایل و مدارک مستند به منظور اخذ تصمیم و اقدام بعدی به ‌هيأت نظارت شهرستان و یک نسخه را برای اطلاع‌، به بخشداری ارسال می‌نماید.

تبصره – از این مرحله به بعد با توجه به دو وضعیت (الف‌) و (ب‌) ، اقدامات در دو مسیرجداگانه ولی به صورت موازی و هم زمان ادامه خواهد یافت‌.

ماده 74 – اقدامات مربوط به وضعیت (الف‌) ماده 73 :

1 – بخشدار موظف است پس از وصول صورت جلسه هيأت نظارت بخش مبنی بر تأیید صحت برگزاری انتخابات‌، مراتب را از طریق انتشار آگهی‌، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند ویک نسخه از آگهی منتشر شده را برای هيأت نظارت شهرستان ارسال نماید.

2 – به استناد ماده (55) قانون‌، چنانچه کسی به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد ، حداکثر ظرف مدت دو روز از انتشار آگهی ‌می‌تواند شکایت‌ خود را به‌ هيأت‌ نظارت ‌شهرستان ‌اعلام‌ نماید.

3 – هيأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف (15) روز پس از وصول شکایت‌ معترضان‌، براساس ماده (55) و با رعایت مواد (57) و (59) قانون نتیجه قطعی و نهایی انتخابات حوزه انتخابیه را به بخشدار مربوط اعلام نماید.

چنانچه در پایان مهلت دریافت شکایات‌، هيأت نظارت شهرستان شکایتی دریافت نکرد موظف است بلافاصله مراتب عدم وصول شکایت را هم برای اقدام بعدی به بخشدار اعلام نماید.

4 – بخشدار موظف است نظر نهایی هيأت نظارت شهرستان درخصوص تأیید یا عدم تأیید صحت برگزاری انتخابات را از طریق انتشار آگهی‌، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند.

ماده 75 – اقدامات مربوط به وضعیت (ب‌) ماده 73 :

1 – هيأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف پنج روز از وصول صورت جلسه هيأت ‌نظارت بخش مبنی بر پیشنهاد ابطال انتخابات‌، موضوع را بررسی و نتیجه را صورت جلسه نماید.چنانچه نتیجه بررسی ها حاکی از تأیید صحت برگزاری انتخابات با همان نتیجه قبلی باشد ، مراتب را بلافاصله از طریق هيأت نظارت بخش به بخشدار اعلام می‌نماید. در غیر این‌صورت چنانچه نظر برابطال و یا تغییر سرنوشت انتخابات باشد ، صورت جلسه تنظیم را به منظور اظهار نظر نهایی به‌هيأت نظارت استان ارسال می‌دارد.

2 – بخشدار موظف است پس از وصول نظریه هيأت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید صحت ‌برگزاری انتخابات که نتیجه قطعی و نهایی انتخابات محسوب می‌شود ، مراتب را از طریق انتشارآگهی‌، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند.
3 – هيأت نظارت استان موظف است حداکثر ظرف پنج روز از وصول نظریه هيأت نظارت ‌شهرستان در خصوص ابطال انتخابات و یا تغییر سرنوشت آن‌، نظر نهایی خود مبنی بر تأیید یا عدم‌ تأیید صحت برگزاری انتخابات و یا تغییر نتیجه اعلام شده قبلی را طی صورت‌جلسه‌ای به هيأت‌ نظارت شهرستان اعلام نماید.

4 – هيأت نظارت شهرستان موظف است بلافاصله پس از وصول صورت جلسه نظریه هيأت ‌نظارت استان‌، مراتب را از طریق هيأت نظارت بخش به بخشدار اعلام نماید.

5 – بخشدار موظف است پس از وصول صورت جلسه نظریه هيأت نظارت استان‌، نتیجه قطعی‌ و نهایی انتخابات را از طریق انتشار آگهی‌، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند.

ماده 76 – هيأت های نظارت شهرستان و استان موظفند در کلیه اقدامات خود همواره ماده (59) قانون را در نظر داشته باشند و آن را رعایت نمایند.

ماده 77 – بخشدار موظف است پس از انتشار آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات حوزه‌های انتخابیه‌، سه نسخه از هریک از این آگهی‌ها را به ستاد انتخابات فرمانداری ارسال نماید. یک نسخه ازآنها به ستاد انتخابات کشور ، نسخه دیگر به ستاد انتخابات استان ارسال می‌گردد و نسخه باقی مانده‌، در بایگانی فرمانداری نگهداری خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن  در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *