اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرايی بندهای ( الف و ب ) ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم

0

 

آیین‌نامه اجرايی بندهای ( الف و ب ) ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 1 سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شركت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند ( الف ) باید به موجب قانون یا اساسنامه تأسیس یا وقف نامه یا مصوبات دولت حسب مورد مجاز به پرداخت كمك‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض باشند.
ماده 2 – وجوه یا كمك‌های مالی اهدایی موضوع بند ( ب ) با احراز شرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود.
اولا – وقوع خسارت ناشی از حوادث مذكور در بند ( ب ) بوده و به تأیید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد.
ثانیا – میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضا با استفاده از اظهارنظر اشخاص بصیر و مطلع كه از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی كه به ترتیب مذكور تعیین می شود برای استفاده از معافیت مالیاتی قطعی است .
ثالثاً – وجه یا كمك مالی ظرف یك سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد.
رابعاً – مجموع وجوه یا كمك‌های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد بر خسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.
ماده 3 – اشخاص مذكور در ماده یك و پرداخت كنندگان وجوه یا كمك‌های مالی موضوع بند ( ب ) مكلفند ظرف یك ماه از تاریخ پرداخت فهرست مبلغ پرداختی و در صورتیكه پرداخت غیرنقدی باشد نوع و قیمت تمام شده آن و هویت و نشانی دریافت كننده را در تهران به اداره كل خدمات مالیاتی و در مراكز استان‌ها به ادارات كل امور اقتصادی و دارایی و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل ارسال نمایند. در مواردی كه پرداخت به علت خسارت ناشی از حوادث مذكور در بند ( ب ) باشد فهرست ارسالی باید از جهت وقوع خسارت به تأیید فرماندار یا بخشدار محل برسد.
ماده 4 – در صورتیكه پرداخت كنندگان موضوع بندهای ( الف ) و ( ب ) ترتیبات و شرایط و تكالیف مقرر در این آیین نامه را حسب مورد رعایت ننموده و یا در موعد مقرر انجام ندهند با دریافت كنندگان متضامنا مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود. احراز و رعایت بندهای ثانیا ورابعا ماده (2) بعهده پرداخت كنندگان نبوده و مشمول حكم این ماده نخواهد بود.
ماده 5 – ادارات مذكور در ماده (3) این آیین نامه واصله را برای رسیدگی و نگهداری سوابق و درصورت لزوم تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلقه به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال خواهد نمود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *