آيين نامه معاملات شهرداري تهران – ترک مناقصه یا مزایده و حراج

0

 

آيين نامه معاملات شهرداري تهران – ترک مناقصه یا مزایده و حراج

 

ماده 31 – در موارد زیر معاملات بدون تشریفات مناقصه یا مزایده و حراج انجام خواهد شد:
1 – در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا شهرداری ها یامؤسسات وابسته به آنها باشند.
2 – در مورد خرید اموال و خدمات و حقوق مالی که به تشخیص شهردار پایتخت منحصر به فرد باشد.
3 – در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیر منقول که طبق نظر کارشناس منتخب شهرداری پایتخت انجام خواهد شد.
4 – در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان .
5 – در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف مراجع صالح دولتی برای آنها تعیین نرخ شده باشد.
6 – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداری ها یا مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین شده باشد.
7 – در مورد کرایه حمل و نقل هوایی – دریایی – هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
8 – در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات موجودو همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و حق اختراع و نظایر آن به تشخیص شهردار پایتخت .

تبصره – در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالاهای ساخت کارخانه های خارجی یا کارخانه های داخلی کالا را موجود نداشته باشند یا به نرخ اعلام شده از طرف مراجع رسمی نفروشند شهرداری پایتخت می‌تواند کالا را با رعایت مقررات این آیین نامه خریداری کند و در صورتی که کالابیش از نرخی که از طرف مراجع فوق الذکر تعیین شده از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلی خریداری شود باید مراتب را به مراجع تعیین کننده نرخ اعلام کند.

ماده 32 – در مورد چاپ و صحافی معامله طبق آیین‌نامه مربوط که برای امور چاپ و صحافی دستگاه های دولتی به تصویب هیأت وزیران رسیده است انجام خواهد شد.

ماده 33 – در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده و حراج به تشخیص و طبق گزارش توجیهی واحد مربوط و تأیید کمیسیون مقرر در ماده 14 میسر یا به مصلحت نباشد در این صورت معامله با رعایت مراتب زیر و به ترتیبی که کمیسیون مذکور معین خواهد کرد انجام می شود :
الف – در مورد معاملات تا مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ریال با تصویب شهردار تهران در حدود اختیارات تفویض شده به شهردار موضوع تبصره الحاقی به بند 3 اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری .
ب – در مورد معاملات از چهار ميليارد (4.000.000.000) ریال تا هشت ميليارد و پانصد ميليون (8.500.000.000) ريال با موافقت شهردار تهران و تأیید شوراي اسلامي شهر و وزارت کشور.
ج – در مورد معاملات هشت ميليارد و پانصد ميليون (8.500.000.000) ريال و بیشتر به پیشنهاد شهردار تهران با تأیید شوراي اسلامي شهر و وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران .

تبصره 1- شهردار تهران می تواند در موارد مذکور در ماده 33 اختیار خود را تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال به رؤسای مناطق شهرداری و مدیران کل یا مدیران عامل سازمان های تابعه و وابسته تفویض نماید.

تبصره 2 – حد نصاب هاي تعيين شده در موارد فوق متناسب با شرايط اقتصاد كشور و هماهنگ با نصاب هاي معاملات دولتي بنا به پيشنهاد وزارت كشور و با تصويب هيأت وزيران قابل تجديد نظر خواهد بود.

ماده 34 – بهای اجناس و خدمات و حقوق موضوع بندهای 2 و 4 و 8 و ماده 31 در صورتی که طبق تعرفه های مبتنی بر قانون یا از طرف مراجع صلاحیت دار تعیین نشده باشد قیمت مورد معامله وسیله ارزیاب یا کارشناس منتخب شهرداری تعیین و پس از تأیید شهردار تهران معامله انجام خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.