آيين نامه معاملات شهرداري تهران – ترتیب تحویل کالا یا خدمت

0

 

آيين نامه معاملات شهرداري تهران – ترتیب تحویل کالا یا خدمت

 

(در اين آيين نامه فصل سوم آورده نشده است.)

ماده 24 – تحویل مورد معامله به شرح زیر باید انجام شود :
الف – در مورد معاملاتی که بهای آن تا ده هزار ریال است توسط انباردار یا تحویل گیرنده کار یاخدمت حسب مورد.
ب – در مورد معاملاتی که بهای آن از ده هزار ریال بیشتر است و از یکصد هزار ریال تجاوزنمی کند به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضاکننده .
ج – در مورد معاملات متوسط و عمده به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار یاخدمت و نماینده قسمت تقاضاکننده با نظارت کمیسیونی که لا اقل از سه نفر افراد واجد شرایط به انتخاب شهردار تهران تشکیل خواهد شد.

تبصره 1 – برای تحویل هر فقره جنس یا کار یا خدمت مورد معامله موضوع بند ( ج ) این ماده باید کمیسیون تحویل ، صورتمجلس تنظیم کند و در آن به طور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار یا خدمت انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در پیمان می باشد و ذیل آن را تمام اعضای کمیسیون و فروشنده یا پیمانکار امضاء نمایند.

گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار یا خدمت در مورد بند ( الف ) به عهده انباردار یا تحویل گیرنده کار یا خدمت و در مورد بند ( ب ) به عهده انباردار یا تحویل گیرنده کار یا خدمت و نماینده قسمت تقاضاکننده می باشد.

تبصره 2 – در مواردی که تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج به بصیرت و تخصص باشدنماینده قسمت تقاضاکننده از بین کسانی باید انتخاب شود که دارای اطلاعات کافی در این خصوص باشد و این مسئولیت را عهده دار خواهد بود.

ماده 25 – برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشدصادر گردد و به امضای انباردار برسد و در واردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روی قبض ذکر گردد.

تبصره 1 – در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می گردد و به انبار وارد نمی شود با در نظرگرفتن ماده 24 و تبصره های آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا به جای انباردارتکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورتمجلس حسب مورد مبنای صدور قبض انبار وحواله انبار قرار خواهد گرفت .

تبصره 2 – کالاهای غیرمصرفی علاوه از ثبت در دفتر انبار باید ثبت دفتر اموال شهرداری نیزبشود.

ماده 26 – در صورتی که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد 24 و25 تعیین شده تکالیف دیگری نیز پیش بینی شده باشد باید اجرا شود.

ماده 27 – در مواردی که بین مسئولان تحویل مورد معامله مذکور در بند ( ج ) ماده 24 از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط به کار یا خدمت یا کالایی که باید تحویل گرفته شود اختلاف نظرباشد نحوه تحویل طبق نظر شهردار تهران یا رئیس منطقه شهرداری و رئیس سازمان به اقتضای مورد با کسب نظر افراد بصیر تعیین خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *