آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – شورای مركزی

0

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – شورای مركزی

 

ماده 108- شورای مركزی متشكل از 25 عضو اصلی و 7 عضو علی‌البدل با تركیب رشته‌های اصلی طبق جدول زیر می‌باشد، كه از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله هیأت عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی‌‌البدل توسط وزیر مسكن و شهرسازی انتخاب می‌شوند.

اعضای شورای مركزی باید علاوه بر داشتن عضویت در هیأت مدیره ، خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محكومیت انتظامی از درجه 3 به بالا در 5 سال گذشته باشند.

تبصره – اعضای هیأت مدیره كه به عضویت شورای مركزی انتخاب می‌شوند، می‌توانند همچنان در عضویت نظام مهندسی استان خود نیز باقی بمانند.

جدول تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل «شورای مركزی»

ماده 109- مدت عضویت اعضای شورای مركزی سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مركزی در صورت بقای شرایط لازم ، در دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده 110– شورای مركزی دارای هیأت رئیسه‌ای متشكل از یك رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی می‌باشد كه دبیران و منشی‌ها با اكثریت آراء از بین اعضای شورای مركزی انتخاب می‌شوند و دوره مسئولیت آن‌ها یك ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. رئیس شورای مركزی نیز به شرح مندرج در ماده 115 این آيین‌نامه منصوب می‌شود.

ماده 111- جلسات شورای مركزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مركزی و در غیاب وی به دعوت یكی از دبیران اجرایی در محل شورای مركزی تشكیل و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 13 رأی موافق معتبر است. اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات شورای مركزی شركت كنند. تصمیمات شورای مركزی ، پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مركزی به اشخاص و مراجع ذی صلاح ابلاغ می‌شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده 112- انجام هزینه‌های اداری و استخدامی و جاری شورای مركزی و دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مركزی كه از استان‌ها در جلسات شورای مركزی شركت می‌كنند به موجب نظام‌نامه مالی و اداری سازمان است كه به پیشنهاد شورای مركزی به تصویب هیأت عمومی می‌رسد.

ماده 113– هزینه‌های سازمان و اركان آن از محل حق عضویت اعضاء، صندوق مشترك نظام مهندسی استان‌ها ، كمك‌های اعطایی دولت ، نهادها ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، ‌فروش نشریات و سایر مواد كمك آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد.

نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یك از منابع مذكور و همچنین تشكیل صندوق مشترك نظام مهندسی استان‌ها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام‌نامه‌ای كه به پیشنهاد شورای مركزی به تصویب هیأت عمومی می‌رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زیر نظر رئیس شورای مركزی اداره می‌شود.

ماده 114- وظایف و اختیارات شورای مركزی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف – برنامه‌‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط ‌مشی‌های قانون با جلب مشاركت نظام مهندسی استان‌ها و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی.

ب – بررسی مسائل مشترك نظام مهندسی استان‌ها و سازمان و تعیین خط‌ مشی‌های كوتاه ‌مدت ، میان ‌مدت و دراز مدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیأت عمومی و ابلاغ آنها.

پ – ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف اركان سازمان از طریق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی ، در امور برنامه‌ریزی ، مدیریت ، اجرا و كنترل طرح‌های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضائی در مورد اجرای مواد «قانون» كه به امور قضائی و انتظامی مربوط می‌باشد.

ت – حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی نظام مهندسی استان‌ها یا بین نظام مهندسی استان‌ها با یكدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استان‌ها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری.

ث -‌همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد نظام مهندسی استان‌ها و اصلاح خط‌مشی نظام مهندسی استانها از طریق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل‌ها .

ج – همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت‌های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

چ – همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن و تهیه «شناسنامه فنی و ملكی ساختمان‌ها» و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.

ح – همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در مهندسی ساختمان و تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن.

خ – تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح‌های مسكن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام‌المنفعه و همكاری با دستگاه‌های اجرایی در ارتقای كیفیت اینگونه طرح‌ها.

د – جمع‌آوری كمك‌های داخلی و بین‌المللی جهت كمك به دستگاه‌های مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.

ذ- همكاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی مهندسان، كاردانان فنی و كارگران ماهر و آموزش‌های تكمیلی برای به هنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارك فرصت‌های كارآموزی و معرفی به دانشگاه ها.

ر -‌حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استانها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه ‌آنها و همچین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌كنندگان محصولات ، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخش‌های ساختمان، عمران و شهرسازی.

ز- مشاركت در برگزاری كنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بین‌المللی.

ژ – ارائه گزارش عملكرد به هیأت عمومی و وزیر مسكن و شهرسازی.

س – تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استان‌ها و پیشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استان‌ها در این زمینه و انعكاس نظارت مناسب به وزارت مذكور.

ش – تشكیل كمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی «سازمان».

ص – تهيه و تصويب نظام نامه داخلي نحوه اداره هيأت عمومي و پيشنهاد آن به هيأت عمومي جهت تصويب .

ض – تهیه و پیشنهاد نظام‌نامه نحوه تشكیل صندوق مشترك نظام مهندسی استان‌ها و چگونگی اداره آن، به هیأت عمومی جهت تصویب.

ط – تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان.

ظ – تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و قراردادها.

ع – انتشار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصصی.

غ – ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه و طرح‌های بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه‌های مربوط.

ف- رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص ترازنامه و عملكرد مالي هيأت مديره كه به تصويب مجمع عمومي سازمان استان نرسيده باشد.

ق – انجام هر نوع وظیفه دیگری كه به موجب «قانون» و آيين‌نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *