آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – کلیات

0

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – کلیات

ماده 1 – در این آیین نامه عبارت های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

( قانون ) : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374

( مهندسی ساختمان ) : امور فنی و مهندسی ، معماری و شهرسازی ، بخش های ساختمان وشهرسازی .

( سازمان ) : سازمان نظام مهندسی ساختمان .

( نظام مهندسی استان ) : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .

( پروانه اشتغال ) : پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانی ، تجربی .

( رشته های اصلی ) : رشته های اصلی مهندسی شامل معماری ، عمران ، تأسيسات مکانیکی ، تأسيسات برقی ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک .

( رشته های مرتبط ) : رشته های مرتبط با رشته های اصلی .

ماده 2 – اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی ، محاسبه ، نظارت ، اجرا و سایرخدمات فنی در بخش های ( مهندسی ساختمان ) ، در محل هایی که تا کنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارت خانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها وشهرستان ها و محل هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد ، داشتن مدرک صلاحیت حرفه ای ضروری است .

تبصره 1 – صلاحیت موضوع این ماده در موارد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احرازمی شود:

الف – در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی .

ب – در مورد کاردان های فنی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی .

پ – در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی .

ت – در مورد استادکاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فني.

ث – در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی ).

ج – در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی (حقوقی ).

تبصره 2 – پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می شود.

ماده 3 – شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان ، پروانه شهرک سازی و شهرسازی وهمچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل ، نظارت و نظایر آن در محل های مندرج در ماده (2) برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور ، تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده ( پروانه اشتغال ) و درحدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت نیز فقط ازخدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می توان استفاده نمود.

تبصره – نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری ها تهیه می شود از مفاد این ماده مستثنی است.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *