آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري‌هاي كشور – کلیات

0

آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري‌ هاي كشور – کلیات

ماده 1 – کلیه شهرداری‌های کشور و واحدهای تابعه آنها را لحاظ استخدامی مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.
تبصره سازمان‌های وابسته به شهرداری که به استناد مواد (84) و (111) قانون شهرداری – مصوب 1334 – تشکیل شده یا می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه آن توسط شهرداری تامین شده باشد ، درصورتیکه در اساسنامه آن‌ها آیین نامه استخدامی خاص پیش بینی نشده باشد مشمول مقررات این آیین نامه هستند.
ماده 2 – مستخدمان شهرداری‌ها از نظر استخدامی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:
الف – مستخدم ثابت که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه‌های جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – و اصلاحات بعدی آن برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی بر اساس آیین نامه استخدامی شهرداری استخدام شده باشد.
ب – مستخدم رسمی که بر اساس قانون استخدام کشوری – مصوب 1345 – و اصلاحات بعدی آن در شهرداری استخدام شده است .
پ – مستخدم موقت که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص به استخدام شهرداری درمی‌آید. مقررات استخدامی این قبیل مستخدمان و تغییرات بعدی آن توسط وزارت کشور تهیه و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا خواهد شد.
ت – کارگران شهرداری که مشمول قانون کار -مصوب 1369 – و اصلاحات بعدی آن هستند.
تبصره – مشاغل کارگری در شهرداری بنا به پیشنهاد هر یک از شهرداری‌ها و تأیید وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخص می‌شوند.
ماده 3 – مستخدمان رسمی در صورت درخواست و مستخدمان ثابت شهرداری موضوع بندهای (الف ) و (ب ) ماده (2) این آیین نامه مشمول مقررات این آیین نامه هستند.
ماده 4 – سازمان تفصیلی و ایجاد یا حذف پست‌های سازمانی در کلیه شهرداری‌ها با رعایت تبصره ماده (112) قانون استخدام کشوری مشمول ماده (54) قانون شهرداری و اصلاحیه آن است .
ماده 5 – در مورد استخدام اتباع بیگانه در شهرداری بر اساس قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی عمل خواهد شد.
ماده 6 به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه شورای اداری و استخدامی شهرداری – که در این آیین‌نامه شورا نامیده می‌شود در هر یک از استان‌های کشور و همچنین در شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر تشکیل می‌گردد.
ماده 7 – اعضای شورای شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر به شرح زیر تعیین می‌شوند.
الف – شهردار و در غیاب او معاون مالی و اداری شهرداری (رئیس شورا)
ب – نماینده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور)
پ – دو نفر از مدیران یا کارشناسان خبره و مطلع به انتخاب شهردار.
ت – مدیر کل امور شهرداری‌های وزارت کشور
ماده 8 – شورای هر استان که بر حسن اجرای این آیین نامه در شهرهای زیر پانصد هزار نفر آن استان نظارت می‌کند از افراد زیر تشکیل می‌شود:
الف – معاون عمرانی استانداری (رئیس شورا)
ب – شهردار شهر مرکز استان .
پ – مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری .
ت – یک نفر از کارشناسان خبره و ذی صلاح در امور استخدامی شهرداری‌ها به پیشنهاد رئیس شورا وتأیید استاندار.
ث – شهردار شهری که مسایل مربوط به شهرداری مورد تصدی وی در شورا مطرح می‌شود.
تبصره – دبیرخانه شورا در دفتر امور شهری و روستایی استانداری مستقر می‌شود.
ماده 9 – شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این آیین نامه به عنوان کار گروه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده (21) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – موضوع تصویب نامه شماره 57350/ت 437 ه مورخ 8/11/1370 در شهرداری‌ها وظیفه نظارت بر حسن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رسیدگی به اعتراضات استخدامی مستخدمان ثابت شهرداری را نیز برعهده دارد.
تبصره – جلسات شورا با حضور حداقل سه چهارم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی مثبت دارای اعتبار است .
ماده 10 – حق الجلسه اعضای شورا به ازای هر جلسه یک چهلم حقوق و مزایای مستخدمان شهرداری مرکز استان تعیین می‌شود که از محل اعتبارات شهرداری ذی ربط قابل پرداخت است .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *